Wijziging energiebelasting 2021

Ieder jaar worden de tarieven van energiebelasting gewijzigd. De tarieven voor dit jaar zijn sinds kort bekend gemaakt.
Deze jaarlijkse bijstelling betekent over het algemeen een jaarlijkse stijging. PowerQ heeft daar rekening mee gehouden in de forecast bij het opstellen van de energiebudgetten.
De nieuwe tarieven tref je onder dit bericht aan.

Zowel stijging als daling

We zien dit jaar alleen in de eerste staffel voor elektriciteit een lichte daling, van iets minder dan 1%. Dit is vooral te wijten aan de verschuiving van de belastingdruk richting de grotere verbruikers. Hoe hoger het elektriciteitsverbruik, hoe groter de belastingstijging. Voor gas is de stijging gemiddeld ongeveer 5%, waarbij de verbruikers tussen de 170.000 m3 en 1.000.000 m3 de kleinste stijging ervaren.

Onderstaand de procentuele stijging van de tarieven energiebelasting op gas en elektriciteit.

Ook zien we dat de ODE een steeds groter onderdeel van het belastingcomponent gaat uitmaken. Dit is te zien in de onderste twee tabellen. De ODE wordt bijvoorbeeld gebruikt om de SDE++ subsidie te financieren. De onderliggende gedachte is dat iedere energieverbruiker bijdraagt aan investeringen in duurzame energie. Onderdeel van het klimaatakkoord is dat bedrijven hieraan meer gaan bijdragen. In het Klimaatakkoord staat namelijk dat de productie van hernieuwbare energie moet vervijfvoudigen.

Ter compensatie van de belastingstijgingen op energie, heeft de overheid de heffingskorting op elektriciteitsaansluitingen met een verblijfsfunctie verhoogd.

Wat betekent de belastingstijging voor jouw organisatie?

We hebben berekend wat voor impact de wijzigingen hebben op de energiekosten voor dit jaar.

Voorbeeld:

Een locatie met een elektriciteitsverbruik van 500.000 kWh en een gasverbruik van 250.000 m3 zal op jaarbasis ongeveer 5% meer aan energiebelasting afdragen. Dit komt neer op €5.300.

Uitrekenen hoeveel energiebelasting en ODE jij dit jaar betaalt? Vind alle details op de site van de Belastingdienst.

Misschien vind je dit interessant

CuraMare

Zorgorganisatie CuraMare is de grootste werkgever én de grootste energieverbruiker van Goeree-Overflakkee.

Spectrum

Het Spectrum Oplevering 2017 Industrie: zorg hetspectrum.nl De bewoners van zorgcentrum Vreedonk krijgen sinds

Trainee Energy Consultant

Je begeleidt klanten bij de energietransitie en adviseert zowel de directie als ook het vastgoed en technisch management. Je inventariseert de behoeftes