Dat zonnepanelen onmisbaar zijn in de energietransitie is onmiskenbaar. De opwek van zonnestroom helpt de uitstoot van CO2 verminderen. Ook de productie van de zonnepanelen moet echter verbeteren. Het Nationale Programma Circulaire Economie (NPCE) moet ervoor zorgen dat we straks alleen nog circulaire zonnepanelen gebruiken om aan onze zonne-energie te komen.

Eerder dit jaar presenteerde staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat een programma waarin allerlei maatregelen staan beschreven om de komende jaren zuiniger met grondstoffen om te gaan, om zo de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Het Nationale Programma Circulaire Economie (NPCE) richt zich op vier punten: vermindering van het gebruik van grondstoffen, vervanging voor schonere producten, levensduurverlenging en hoogwaardige verwerking. Ook zonnepanelen hebben een plek gekregen in het NPCE.

Circulaire PV-systemen
Zonnepanelen produceren zonder enige impact op het milieu is helaas niet mogelijk. De meeste zonnepanelen bevatten silicium, een mineraal dat veel energie kost om te produceren en voor uitstoot van broeikasgassen zorgt. Daar komt bij dat in het productieproces ook milieuschadelijke stoffen nodig zijn, zoals kwik, cadmium en lood. Bij het demonteren en recyclen van de zonnepanelen kunnen deze stoffen lekken in het milieu.

Het reduceren van deze vervuilende stoffen is echter wél mogelijk. In het NPCE is een apart hoofdstuk gewijd aan circulaire PV-systemen. Naast het zonnepaneel omvat zo’n PV-systeem een montagesysteem, omvormers, aansturing en bekabeling. En ook die moeten worden gerecycled.

Verlengen, niet schadelijk én hoogwaardig verwerken
Het NPCE zet in op drie circulariteitsdoelen om de zonne-energiesector schoner te maken. Ten eerste moet de economische levensduur van de huidige en nieuwe generatie zonnepanelen en de daarbij behorende onderdelen worden verlengd. Zonnepanelen van nu kunnen wel 25 jaar meegaan. Ten tweede moeten alle nieuw te produceren zonnepanelen vrij zijn van schadelijke stoffen, zoals PFAS, cadmium en lood. Het derde circulariteitsdoel is dat de zonnepanelen die hun werk niet meer goed kunnen doen ‘hoogwaardig circulair’ worden verwerkt.

Een van de maatregelen van het NPCE om tot effectieve circulatie te komen, is de ontwikkeling van een circulair productpaspoort voor PV-systemen, waarmee alle materialen in 2030 traceerbaar zijn in hun toeleveranciersketen. Dit maakt het mogelijk om de zonnepanelen, omvormers, bekabeling en onderconstructie in te zamelen en milieuvriendelijk te verwerken. 

Wat is Cradle to Cradle?
Om een product hoogwaardig circulair te kunnen verwerken, helpt het erg als daar al in het productieproces op is ingespeeld. Cradle to Cradle is een duurzaamheidsmodel dat producten en materialen ontwerpt voor hergebruik. Het model kijkt naar alle aspecten van een product; het materiaal dat wordt gebruikt, de manier waarop het wordt geproduceerd en de bestemming ervan na de levenscyclus. Ook op PV-systemen kan dit model worden toegepast. Doel is om de waarde van producten en materialen waarvan de zonnepanelen zijn gemaakt te behouden. Zo wordt de impact op het milieu geminimaliseerd.

Kies voor duurzaam geproduceerd!
Partijen die zich aan dit duurzaamheidsmodel houden, krijgen een Cradle to Cradle-certificaat. Onze partner Solarwatt behaalde dit certificaat voor alle in Dresden geproduceerde zonnepanelen. Deze leverancier is een van de weinige met dit certificaat; wereldwijd hebben slechts twee andere zonnepanelenproducenten een actuele Cradle to Cradle-certificering.

PFAS het nieuwe asbest?
Een belangrijke reden om te investeren in zonnepanelen is het verkleinen van je ecologische voetafdruk. Des te belangrijker is het om dan te kiezen voor zonnepanelen die zo duurzaam mogelijk zijn geproduceerd. In de plasticfolie van glas-folie panelen zit PFAS, volgens sommigen ‘het nieuwe asbest’. De Europese Unie wil PFAS de komende jaren uitfaseren. Bij SolarQ kiezen we daarom het liefst voor glas-glas panelen. Ten opzichte van glas-folie panelen is de terugverdientijd van glas-glas panelen wel langer. Over de levensduur berekend is de opbrengst van deze duurzamer geproduceerde panelen echter hoger. Glas-glas panelen gaan twee keer zo lang mee. Bovendien bieden glas-glas panelen uitstekende product- en vermogensgaranties.

Meer weten?

We helpen je graag verder! Zet je samen met ons de stap naar een zonnige toekomst? Maak kennis met onze Energy Officer Solar

Andere energievraagstukken

PowerQ is er voor al je energievraagstukken. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan vooral contact op met een van onze adviseurs. We vertellen u graag meer over de mogelijkheden van een inkoopstrategie passend bij uw organisatie.

Misschien vind je dit interessant

CuraMare

Zorgorganisatie CuraMare is de grootste werkgever én de grootste energieverbruiker van Goeree-Overflakkee.

Spectrum

Het Spectrum Oplevering 2017 Industrie: zorg hetspectrum.nl De bewoners van zorgcentrum Vreedonk krijgen sinds

Trainee Energy Consultant

Je begeleidt klanten bij de energietransitie en adviseert zowel de directie als ook het vastgoed en technisch management. Je inventariseert de behoeftes