GGZ Noord-Holland-Noord is voortaan een stuk duurzamer: PowerQ Solar plaatst 600 best geteste zonnepanelen op de daken van drie locaties. Hiermee kan genoeg stroom opgewekt worden om meer dan 40 huishoudens van stroom te voorzien.

De zonnepanelen hebben een capaciteit van 162 kWp aan zonnestroom, omgerekend naar kWh is dat ca. 145.000 kWh. Per jaar kan zo ruim 73 ton CO2-uitstoot vermeden worden.

GGZ Noord-Holland-Noord gaat voor duurzaamheid

Door middel van de zonnepanelen op drie locaties kan GGZ Noord-Holland-Noord nu 8 tot 9% van het totale stroomverbruik zelf opwekken. Hiermee maakt GGZ Noord-Holland-Noord een goede stap in de vergroening van haar vastgoed. En dat past goed in de doelstelling op het gebied van duurzaamheid.

GGZ Noord-Holland-Noord heeft in de afgelopen jaren al veel energiebesparende maatregelen genomen. Als onderdeel van de aanpak vinden ze het ook belangrijk dat de energie die ze gebruiken, duurzaam wordt ingekocht en waar mogelijk duurzaam wordt opgewekt.

Van zonnepanelenscan tot installatie

Ook voor de nieuwe zonnestroominstallatie kon GGZ Noord-Holland-Noord rekenen op PowerQ. Harm Speksnijder, adviseur zonne-energie bij PowerQ, hierover: “Voor dit project hebben we allereerst een zonnepanelenscan uitgevoerd. Zo’n scan omvat een groot aantal onderdelen, waaronder het maken van een indicatief ontwerp om het aantal zonnepanelen te bepalen, het analyseren van de voor- en nadelen en de besparingsmogelijkheden – zowel financieel als voor het milieu – en het doorrekenen van twee scenario’s: een met traditionele zonnepanelen en een met panelen van een hogere kwaliteit. Vervolgens hebben we een advies uitgebracht over het vervolgtraject. Nadat GGZ Noord-Holland-Noord de investeringsbeslissing had genomen, hebben we tot slot de ballast- en constructieberekeningen gemaakt en de daadwerkelijke installatiewerkzaamheden begeleid.”

GGZ Noord-Holland-Noord heeft gekozen voor de best geteste, hoge kwaliteit Solarwatt zonnepanelen met 30 jaar productgarantie. De Consumentenbond voerde vele inspecties uit in de Duitse Solarwatt-fabriek, elke keer waren de resultaten zeer positief. De zonnepanelen onderscheiden zich als enige in de markt met een uitgebreide all-in garantie en zekerheden.

Succesvol onderzoek naar subsidiemogelijkheden

Om de investering voor GGZ Noord-Holland-Noord mogelijk te maken, onderzocht PowerQ tevens de subsidiemogelijkheden. Dit mondde uit in subsidieaanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (SDE+-subsidie) en de Provincie Noord Holland. Beide aanvragen werden gehonoreerd.

Wilt u ook verduurzamen?

Neem dan vrijblijvend contact op met Harm Speksnijder.

harm

[cta1 titel=”Een zonnepanelenscan” link=”/medewerker/harm-speksnijder/”]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *