Vandaag vond de officiële oplevering van een zonnestroominstallatie met 108 zonnepanelen aan Stichting Zorgbalans plaats. De zonnepanelen, die vorige week op het dak van woonzorgcentrum De Houttuinen in Haarlem werden geïnstalleerd, hebben een capaciteit van ruim 28 kilowattpiek (kWp). PowerQ Solar was als energiepartner van Zorgbalans vanaf het voortraject tot en met de montage bij het project betrokken.

Belangrijke stap op weg naar een duurzame organisatie

zorgbalansDe capaciteit van de zonnestroominstallatie komt overeen met het gemiddelde stroomverbruik van negen huishoudens. Dat betekent dat Zorgbalans haar CO2-uitstoot vanaf vandaag met ruim 14 ton per jaar kan reduceren. Met de ingebruikname van de zonnepanelen zet de ouderenzorgorganisatie dan ook opnieuw een belangrijke stap op weg naar het realiseren van haar duurzaamheidsdoelstelling voor 2020: 20% energiebesparing en CO2-reductie ten opzichte van 2010.

“Deze nieuwe zonnestroominstallatie draagt in belangrijke mate bij aan de vergroening van De Houttuinen in Haarlem. En dat past goed in onze ambities met betrekking tot duurzame energie die we in 2011 voor onze hele organisatie hebben geformuleerd”, stelt manager vastgoed Rob Huijsmans van Zorgbalans. “De afgelopen jaren hebben we al veel duurzame maatregelen getroffen, zoals het installeren van zuinigere cv-ketels, het aanbrengen van isolatie en het toepassen van energiezuinige ledverlichting. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de energie die we gebruiken duurzaam wordt ingekocht en – waar mogelijk duurzaam wordt opgewekt.”

Duurzame samenwerking met PowerQ

Om haar duurzame energiebeleid optimaal vorm te geven, werkt Zorgbalans al zo’n tien jaar samen met PowerQ. Rob Huismans hierover: “PowerQ helpt ons bij het verduurzamen van onze locaties, onder meer door energiebesparingstrajecten voor ons op te stellen en te begeleiden, maar ook bij het inkopen van energie en het investeren in groencertificaten om onze ecologische footprint te verkleinen. Daarnaast exploiteert en beheert PowerQ op twee locaties een WKK-installatie.”

zorgbalans-zonnepanelen-hoek

Van zonnepanelenscan tot installatie

Ook voor de nieuwe zonnestroominstallatie kon Zorgbalans rekenen op PowerQ. Harm Speksnijder, adviseur zonne-energie bij PowerQ, hierover: “Voor dit project hebben we allereerst een zonnepanelenscan uitgevoerd. Zo’n scan omvat een groot aantal onderdelen, waaronder het maken van een indicatief ontwerp om het aantal zonnepanelen te bepalen, het analyseren van de voor- en nadelen en de besparingsmogelijkheden – zowel financieel als voor het milieu – en het doorrekenen van twee scenario’s: een met traditionele zonnepanelen en een met panelen van een hogere kwaliteit. Vervolgens hebben we een advies uitgebracht over het vervolgtraject. Nadat Zorgbalans de investeringsbeslissing had genomen, hebben we tot slot de ballast- en constructieberekeningen gemaakt en de daadwerkelijke installatiewerkzaamheden begeleid.”

Succesvol onderzoek naar subsidiemogelijkheden

Om de investering voor Zorgbalans mogelijk te maken, onderzocht PowerQ tevens de subsidiemogelijkheden. Dit mondde uit in subsidieaanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (SDE+-subsidie) en de Provincie Noord Holland. Beide aanvragen werden gehonoreerd.

Wilt u ook verduurzamen?

Neem dan vrijblijvend contact op met Harm Speksnijder.

harm

[cta1 titel=”Een zonnepanelenscan” link=”/medewerker/harm-speksnijder/”]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *