Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG) en wat betekenen ze voor jouw duurzaamheidsstrategie?

“Duurzaamheid raakt iedereen.” Een terechte uitspraak van Conré Oostrom, President van Pregis Europe. Inmiddels richten steeds meer organisaties zich niet enkel op de belangen van de aandeelhouders, maar nemen ze ook maatschappelijke verantwoordelijkheid. Welke rol spelen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) daarin?

Duurzame ontwikkeling wordt wel gedefinieerd als een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de levensbehoefte van de huidige generatie zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen. Toegespitst op ons vakgebied vraagt dat om een verantwoorde omgang met energiebronnen, waarbij wordt gelet op effecten op klimaatverandering, de uitputtelijkheid van fossiele brandstoffen en het ontstaan van afval.

De precieze invulling van duurzaamheid kan nog wel eens tot discussie leiden. Neem kernenergie. Lange tijd gold dat als milieuonvriendelijk. Brussel wil echter investeringen in kernenergie stimuleren door dit een groen label te geven. Het doel is om de Europese Green Deal financieel mogelijk te maken. Op die manier kunnen beleggers geld steken in deze projecten en tegelijk voldoen aan hun MVO-doelstellingen.

Met andere woorden, duurzaamheid is een thema dat continu in beweging is. Het is nodig hier een expert op te zetten die de trends in de gaten houdt. Wat deze taak iets makkelijker maakt: de rode draad in het beleid tot 2030 is al bekend. Die wordt gevormd door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen?

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG’s) van de Verenigde Naties vormen de basis voor de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de Europese Green Deal. Tijd dus om dieper in deze afspraken te duiken.

De SDG’s, het vervolg op de Millennium Ontwikkelingsdoelen uit 2000, zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. In deze context is vooral SDG 7 relevant:

 • Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen

In de verdere uitwerking van dit doel lezen we wat dit concreet betekent:

 • Tegen 2030 universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten garanderen.
 • Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de globale energiemix verhogen.
 • Tegen 2030 de globale snelheid van verbetering in energie-efficiëntie verdubbelen.

Concreet betekent SDG 7 dat jouw organisatie zoveel mogelijk gebruik moet maken van hernieuwbare energiebronnen en zo efficiënt mogelijk met energie moet omgaan.

Tot slot willen we ook SDG’s 8 en 16 aanstippen:

 • SDG 8: Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.
 • SDG 16: Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen.

Kortom, je moet niet alleen sturen op een vermindering van de CO2-uitstoot, maar ook letten op de arbeidsomstandigheden in de keten. Nu is het dilemma dat zonnepanelen steeds vaker in verband worden gebracht met slavenarbeid in China. Een eerste stap in de goede richting is te kiezen voor een fabrikant die zogeheten ethical audits binnen de keten uitvoert. Er zijn Europese, Amerikaanse en Japanse partijen die de keten zoveel mogelijk auditen en hun halffabricaten uit delen van China halen die in ieder geval niet bekendstaan om dwangarbeid. Door een van deze partijen te selecteren maak je als eindgebruiker het verschil.

Wat is de Corporate Sustainability Reporting Directive?

Mede als invulling van de SDG’s nam de Europese Unie vorig jaar de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. Volgens deze richtlijn moeten bedrijven vanaf 2024 rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. De CSRD geldt voor alle beursgenoteerde bedrijven en voor bedrijven die aan twee van de volgende drie criteria voldoen:

 • Ze hebben meer dan 250 medewerkers;
 • Ze draaien meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar;
 • Ze hebben meer dan 20 miljoen euro op de balans.

Het doel van de richtlijn is dat op een eenduidige manier over niet-financiële informatie wordt gerapporteerd. Zo ontstaat meer transparantie en kunnen klanten een weloverwogen keuze tussen bedrijven maken gebaseerd op vragen als:

 • Welke materiële impact heeft het bedrijf op mens en milieu, zoals verlies aan biodiversiteit of mensenrechtenschendingen in de keten?
 • Wat zijn de langetermijndoelstellingen van het bedrijf wat betreft duurzaamheid, en wat is de voortgang ten aanzien van die doelstellingen?

Aan de slag!

Het is de taak van de European Financial Reporting Advisory Group de Europese Commissie te adviseren over goedkeuring van internationale verslaggevingsstandaarden. Volgend jaar komt deze organisatie met een concrete set rapportagestandaarden. Een jaar later, in 2024, moeten bedrijven voor het eerst rapporteren, en wel over 2023. Dat geeft jouw organisatie nog even de tijd om de nodige voorbereidingen te treffen. Om je hierbij te ondersteunen staan onze Chief Energy Officers uiteraard voor je klaar. Schroom niet om direct contact met ons op te nemen.

DOWNLOAD DE WHITEPAPER

Ben jij klaar?

Voor de Corporate Sustainability Reporting Directive?

Misschien vind je dit interessant

CuraMare

Zorgorganisatie CuraMare is de grootste werkgever én de grootste energieverbruiker van Goeree-Overflakkee.

Spectrum

Het Spectrum Oplevering 2017 Industrie: zorg hetspectrum.nl De bewoners van zorgcentrum Vreedonk krijgen sinds