Jaarlijks worden de tarieven voor energiebelasting op elektriciteit en aardgas door de overheid bijgesteld. Voor 2017 zijn de tarieven bekend (zie website belastingdienst). De totale belasting die betaald wordt bestaat uit de energiebelasting en de opslag duurzame energie (ODE*). Het belastingplan 2017 geeft aan dat er onderzoek gedaan wordt naar een eenvoudiger belastingstelsel, wat zou kunnen betekenen dat de energiebelasting en de ODE in de toekomst wordt samengevoegd. PowerQ vind dat het samenvoegen van de belastingen de energienota eenvoudiger en makkelijker leesbaar maakt. Wij hebben derhalve deze methode ook gehanteerd in onze analyse van de energiebelasting 2017.

Daar waar de afgelopen 2 jaar een aanzienlijke verhoging is doorgevoerd op de belasting op aardgas, is dat dit jaar (tegen de meeste verwachtingen in), niet gebeurd. Dit is een trendbreuk in de ingezette verschuiving van de belastingdruk van elektriciteit naar aardgas. Voor kleinverbruiklocaties is er voor 2017 een lichte belastingstijging (energiebelasting + opslag duurzame energie) doorgevoerd. Voor het verbruik in de staffels boven 170.000 m3/jaar is de belasting iets gedaald.

Voor elektriciteit is (met name door de progressief toenemende opslag duurzame energie) een lichte stijging waarneembaar in de belastingtarieven voor locaties met een verbruik dat lager is dan 10.000 kWh. Deze stijging is vergelijkbaar met de stijging op aardgas bij kleinverbruiklocaties. Voor locaties met een verbruik hoger dan 10.000 kWh, is een iets grotere stijging van het belastingtarief doorgevoerd.

Wat betekent dit voor u?

Voor een gemiddelde kleinverbruiklocatie (50.000 kWh en 20.000 m3) en voor een gemiddelde grootverbruiklocatie (500.000 kWh en 200.000 kWh) is de procentuele stijging in onderstaand overzicht uitgewerkt. Wilt u weten wat de wijziging in de energiebelasting voor uw energiekosten voor 2017 betekent, neem dan contact met ons op.

kleinverbruik grootverbruik
Elektriciteit 5,9 % 7,0 %
Aardgas 2,0 % 1,7 %
Totaal 3,5 % 2,6 %
Stijging energiekosten € 300,- € 1.500,-

 

Samenvattend: de meeste klanten dienen in 2017 rekening te houden met een stijging van de energiebelasting tussen 2% en 5%. Vanaf een gasverbruik van ongeveer 400.000 m3 profiteert u van de belastingverlaging in de hogere staffels.

Energiebelasting elektriciteit 2016 2017 procentueel
0 – 10.000 kWh € 0,1063 € 0,1087 2,3%
10.000 – 50.000 kWh € 0,0570 € 0,0613 7,6%
50.000 – 1.000.000 kWh € 0,0152 € 0,0164 7,5%

 

Energiebelasting aardgas 2016 2017 procentueel
0 – 170.000 m3 € 0,2630 € 0,2683 2,0%
170.000 – 1.000.000 m3 € 0,0737 € 0,0696 -5,7%
1.000.000 – 10.000.000 m3 € 0,0267 € 0,0254 -4,9%

 

* Het doel van de ODE is om het subsidiebudget voor de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) te financieren. De SDE+ wordt gebruikt om de opwek van duurzame energie te financieren. PowerQ kan u ook adviseren m.b.t. SDE+ subsidie, en de aanvraag daarvan volledig begeleiden. Neemt u daarvoor contact op met Harm Speksnijder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *