4 vragen over energie-inkoop en de oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne is een menselijke tragedie, dat moet voorop staan. Maar het neemt niet weg dat het conflict ook impact heeft op de energiemarkt en energie-inkoop, internationaal en in Nederland. Veel mensen hebben daar zorgen over. Reden voor ons om de meest gestelde vragen te beantwoorden.

De inval van Rusland in Oekraïne en de daaruit resulterende omstandigheden houden iedereen enorm bezig. De beelden van kapotgeschoten steden en (burger)slachtoffers gaan door merg en been. Vanuit menselijk oogpunt is er geen groter leed denkbaar. 

Ook de invloed van het conflict op de internationale energiemarkt is groot, wat in Nederland leidt tot onzekerheid en zorgen. Daarom nemen veel mensen contact met ons op. Hieronder beantwoorden we de meest prangende vragen, namelijk:

 1. Leveringszekerheid: Loop je het risico om geen energie meer te krijgen?
 2. Russisch gas: Koopt PowerQ ook gas van Gazprom, direct of indirect?
 3. Bestaande klanten: Beïnvloedt deze crisis de uitvoering van jouw overeenkomst?
 4. Nieuwe klanten: Hoe beïnvloedt dit alles jouw eigen energie-inkoop?

1. Leveringszekerheid: Loop je het risico om geen energie meer te krijgen?

Voor de leveringszekerheid van gas heeft de overheid in samenwerking met de Europese Unie een beheersplan gemaakt. Hierin is een aantal groepen van beschermde afnemers gedefinieerd. Deze beschermde afnemers worden als laatste gevraagd hun energieafname af te schakelen en lopen dus het allerkleinste risico op verminderde leveringszekerheid. 

Beschermde afnemers zijn:

 • Huishoudelijke afnemers;
 • Stadsverwarmingsinstallaties, voor zover deze verwarming leveren aan huishoudelijke afnemers, kleine en middelgrote ondernemingen of essentiële sociale diensten, op voorwaarde dat deze installaties niet kunnen omschakelen op andere brandstoffen dan gas;
 • Essentiële sociale diensten, waaronder minimaal de gezondheidszorg (ziekenhuizen en toegelaten zorginstellingen);
 • Kleine en middelgrote ondernemingen (voornamelijk registratie in BAG met winkelfunctie).

Aanvullende informatie hierover kun je vinden op pagina 24 van het Bescherm- en Herstelplan gas van de Rijksoverheid. Hier worden ook de door solidariteit beschermde afnemers benoemd.

Voor overige afnemers bestaat de kans dat zij – mocht de Russische gaskraan worden dichtgedraaid – zullen worden gevraagd hun energieafname te verminderen. Hierover zullen vermoedelijk op brancheniveau afspraken met de overheid gemaakt worden. Meer is hierover helaas op dit moment niet bekend.

 1. Russisch gas: Koopt PowerQ ook gas van Gazprom, direct of indirect?

PowerQ heeft geen lopende leveringsovereenkomsten met Gazprom. Echter, circa 40% van het gas in Europa is afkomstig uit Rusland en dit geldt voor ongeveer 20% van het gas in Nederland.

Het eventueel dichtdraaien van de gaskraan uit Rusland zal dus zeker impact hebben op de gassituatie in Europa en in mindere mate op die in Nederland. 

Mede daardoor verwachten we dat de gas- en energieprijzen in de toekomst structureel hoger liggen dan in de afgelopen jaren. Het is dus verstandig rekening te houden met een stijging van de noodzakelijke energiebudgetten. 

 1. Bestaande klanten: Beïnvloedt deze crisis de uitvoering van jouw overeenkomst?

Voor het leveringsjaar 2022 staan de prijzen vast. Voor de jaren 2023 en verder hebben wij echter nog niet alle energie voor je vastgeklikt (ingekocht). Uiteraard zullen wij dit wel gaan doen volgens de afspraken die we hierover hebben. Wij zullen in de budgetten die we opstellen voor 2023 – dat doen we eind juni 2022 – de nodige aandacht aan de actuele prijsontwikkelingen van dat moment geven.

Er zijn op dit moment geen signalen dat bestaande energiecontracten niet uitgevoerd worden. Er zijn wel regelmatig situaties waarbij PowerQ niet kan klikken (een deel van de energiebehoefte inkopen). Dit kan ertoe leiden dat wij op grond van de afgesproken parameters een ‘klik’ dienen uit te voeren, maar dat die mogelijkheid richting de groothandelsmarkt niet aanwezig is.

Wanneer deze situatie zich voordoet, handelen wij zo goed mogelijk in lijn met de afgesproken strategie, binnen de mogelijkheden die we hebben. We zullen jou als klant hier elk kwartaal over blijven informeren.

Wij houden vanzelfsprekend het belang van de klant goed in de gaten en zullen je zo goed en snel mogelijk informeren over relevante ontwikkelingen.

 1. Nieuwe klanten: Hoe beïnvloedt dit alles jouw eigen energie-inkoop?

De kortetermijnprijzen van energie zijn enorm gestegen en de langetermijnprijzen zijn – alhoewel relatief veel lager – ook hoger dan wat we gewend waren. Dus als jouw energiecontract nu afloopt, is dat helaas niet de beste uitgangssituatie. Je kunt er vanuit gaan dat je volgende contract een stuk ongunstiger wordt.

Wel kun je de fluctuatie beperken door te kiezen voor strategische energie-inkoop. Met een langetermijnstrategie worden de risico’s van prijspieken uitgemiddeld. Bovendien monitoren onze Chief Energy Officers continu de markt en de status van de leveranciers, waarbij ze ook rekening houden met hun solvabiliteit. Dat brengt in dit onrustige tijdperk de broodnodige stabiliteit en zekerheid waar we allemaal naar snakken.

DOWNLOAD DE WHITEPAPER

7 Energietrends

Die jouw business raken.

Misschien vind je dit interessant

CuraMare

Zorgorganisatie CuraMare is de grootste werkgever én de grootste energieverbruiker van Goeree-Overflakkee.

Spectrum

Het Spectrum Oplevering 2017 Industrie: zorg hetspectrum.nl De bewoners van zorgcentrum Vreedonk krijgen sinds