Belastingen op energie worden ieder jaar door de Rijksoverheid vastgesteld. Dat de belasting op energie voor het jaar 2018 omhoog gaat is al langer bekend. De stijging is echter hoger dan verwacht. De definitieve tarieven voor 2018 zijn bekend gemaakt (zie website belastingdienst) en staan in onderstaande tabellen. De belasting op energie bestaat uit de energiebelasting en de opslag duurzame energie (ODE). Het doel van de ODE is om het subsidiebudget voor de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) te financieren. Voor een compleet overzicht zijn in de onderstaande tabel de energiebelasting en de ODE samengevoegd.

Totale belasting elektriciteit
(energiebelasting + ODE)
2017 2018 Verschil
0 – 10.000 kWh € 0,10870 € 0,11778 +8,35%
10.001 – 50.000 kWh € 0,06131 € 0,07074 +15,38%
50.001 – 1.000.000 kWh € 0,01635 € 0,01884 +15,23%
Totale belasting aardgas
(energiebelasting + ODE)
2017 2018 Verschil
0 – 170.000 m3 € 0,26834 € 0,28851 +7,52%
170.001 – 1.000.000 m3 € 0,06955 € 0,07524 +8,18%
1.000.001 – 10.000.000 m3 € 0,02535 € 0,02745 +8,28%

Klik hier voor een uitsplitsing van de tarieven.

Vergeleken met voorgaande jaren gaat u in 2018 fors meer betalen aan belasting op energie. Waar het percentuele verschil in 2017 t.o.v. 2016 tussen de 2%-7% zat, is deze voor het jaar 2018 vergeleken met 2017 tussen de 7%-15%. Voor zowel gas als elektriciteit gaat het belastingpercentage vergeleken met 2017 met minimaal 7,5% omhoog. Voor elektriciteitsverbruik van 10.000-1.000.000 kWh is de stijging t.o.v. vorig jaar zelfs 15%. Waar grootverbruikers vorig jaar nog van een belastingverlaging op aardgas konden genieten (+/- -5%) gaan zij vergeleken met 2017 een stuk meer belasting betalen voor zowel elektriciteit als aardgas.

Explosieve stijging ODE

De energiebelasting op elektriciteit en gas is met een licht stijgende trend al jaren relatief stabiel. Wat echter opvalt voor 2018 is de explosieve stijging van de ODE (zie onderstaande grafieken). Deze stijging maakt ongeveer 50% uit van de algehele belastingverhoging op energie en is dan ook de voornaamste oorzaak van de lastenverhoging.

[bs_row class=”row”]
[bs_col class=”col-lg-6″]Prijsontwikkeling ODE elektriciteit[/bs_col]
[bs_col class=”col-lg-6″]Prijsontwikkeling ODE aardgas[/bs_col]
[/bs_row]

Wat betekent de belastingstijging voor u?

Voor een gemiddelde kleinverbruik locatie (50.000 kWh en 20.000 m3) en voor een gemiddelde grootverbruik locatie (500.000 kWh en 200.000 m3) is de procentuele belastingstijging in onderstaand overzicht uitgewerkt.

Kleinverbruik Grootverbruik
Elektriciteit 13,2 % 14,6 %
Aardgas 7,5 % 7,6 %
Totaal 9,8 % 8,9 %
Stijging belasting op energie € 871,- € 5.188,-

Stijging netbeheerkosten

Naast een stijging van belasting op energie gaan ook de netbeheerkosten weer omhoog dit jaar. Netbeheerkosten zijn de kosten die worden berekend voor de energieaansluitingen, het transport van energie, en meetdiensten. Netbeheerkosten stijgen in het jaar 2018 gemiddeld met 4 tot 7%. De netbeheerkosten zijn echter sterk afhankelijk van het verbruik en het aantal aansluitingen.

Minder afhankelijk zijn van energiebelasting en netbeheerkosten?

Dat kan. Wanneer u zelf energie opwekt betaalt u in principe geen belasting op energie. Kosten voor energiebelasting en netbeheerkosten kunnen gedeeltelijk bespaard worden wanneer energie zelf wordt opgewekt. Omdat de vaste energiekosten die worden afgenomen van het net steeds hoger worden, wordt het steeds interessanter om zelf energie op te wekken. Daarnaast loont het meer op energiebesparingsmaatregelen in te voeren waar hoge energiekosten vermeden kunnen worden.

Om de opwek van duurzame energie te financieren is subsidie beschikbaar (SDE+). PowerQ kan u adviseren m.b.t. SDE+ subsidie, en de aanvraag daarvan volledig begeleiden.

Interesse? Neem dan contact op met Harm Speksnijder.

Minder betalen voor energie ondanks stijgende energiekosten?

Dat kan ook. Onze klanten gaan in 2018 namelijk 20% minder betalen voor hun energie t.o.v. 2017, ondanks stijgende prijzen. PowerQ maakt gebruik van een lange termijn inkoopstrategie waar in de dalen van de markt wordt ingekocht en zo prijsvoordelen worden behaald.

Interesse in energie-inkoop? Neem dan contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *